CAT / CAS / ENG / FRA   

Serveis / Topografia

Badalona (comarca del Barcelonès, Catalunya). El client necessita disposar de les dades topogràfiques del traçat de la carretera C-31 i de la zona adjacent en el tram de Badalona; concretament, de la calçada lateral de la C-31 en sentit Barcelona, del Pk 212+300 al 214+000. Aquesta informació topogràfica és determinant per a l'execució d'aquest projecte de millora de l'accessibilitat urbana de la ciutat de Badalona.

 

Toyser va portar a terme l'aixecament taquimètric de la zona mitjançant topografia clàssica a una escala 1:200. Va realitzar la implantació, el mesurament i el càlcul d'una poligonal, la va materialitzar sobre el terreny a través de senyals permanents i la va referenciar a la xarxa de l'ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya). Els treballs realitzats serviran tant per a la presa de dades com per al posterior replantejament de l'obra.

 

Client

  • Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Categoria

  • Servei
  • Topografia
  • Camp d'Aplicació
  • Enginyeria civil

Data

Enllaços relacionats

Projectes relacionats