CAT / CAS / ENG / FRA   

Clients / Projects & Facilities Management

Barcelona. El nou dic de recer Sud del port de Barcelona és un obra gegantina que es porta a terme per fases: la primera i la segona, amb un total de 3.700 metres de dic construïts, i la tercera, en procés, de 1.150 m de llargada amb tres alineacions en planta. Aquesta tercera fase s'inicia amb una alineació recta, de 126,8 m, com a prolongació dels trams construïts, continua amb un tram corb de 399,27 m, i acaba amb una altra alineació recta de 627,5 m.
 
Per a aquesta tercera fase, es van sol·licitar els serveis de Toyser, que va realitzar treballs d'anivellament d'alta precisió i d'alçament topogràfic clàssic.
 
Per dur a terme aquest encàrrec, Toyser va destinar-hi un equip de topografia que inclou els serveis tècnics professionals d'un enginyer tècnic topògraf i un ajudant, amb Estació total Leica TCRM1203, equip informàtic i material de suport. Les comprovacions d'alta precisió es van fer amb un teodolit automàtic programable i monitoritzat Leica TS30, amb precisió de 0,5 i de 0,6mm+1ppm en distàncies, que inclou sistemes d'emmagatzematge i transmissió de dades.
 
També es va subministrar un carro auscultador de via Amberg GRP 1000 combinat amb el teodolit Leica TS30 per al control de vies de tren.

Client

  • Projects & Facilities Management

Categoria

  • Servei
  • Topografia
  • Camp d'Aplicació
  • Enginyeria industrial

Data

  • 03/01/2014

Enllaços relacionats

Projectes relacionats