CAT / CAS / ENG / FRA   

Clients / Barcelona d'Infraestructures Municipals

Castell de Montjuïc, Barcelona. El Castell de Montjuïc és una antiga fortalesa militar. Construïda el segle XVII, està situada al cim de la muntaya que porta el mateix nom, que flanqueja la ciutat de Barcelona i queda situada per damunt del port de la ciutat. Després de diversos usos militars, l'any 1963 esdevingué museu militar. El 2008, es va convertir en equipament municipal. El 2009, es va iniciar el procés de rehabilitació de la fortalesa i els seus jardins per adequar-los als seus nous usos civils: un espai per a l'oci, la cultura i la memòria.

 

Toyser, S.A. va rebre l'encàrrec de realitzar un aixecament taquimètric de les zones actualment ocupades per l'exèrcit, així com l'elaboració dels alçats dels murs perimetrals del primer i segon recinte i dels murs dels fossats; també la comprovació de nivell i diverses actuacions puntuals, com el camí cobert en la zona sud del castell amb una longitud d'uns 600 metres, la superfície del primer recinte, el pati d'armes i la coberta del Museu Militar, comprovació de la planta i elaboració d'una secció longitudinal i transversal de cada sala amb sortida al pati d'armes, etc.  

 

Toyser, S.A. va aportar els equips humans i tècnics necessaris per realitzar l'aixecament en el menor temps possible i amb garantia de qualitat.

Client

  • Barcelona d'Infraestructures Municipals

Categoria

  • Servei
  • Topografia
  • Camp d'Aplicació
  • Arquitectura i patrimoni
  • Enginyeria civil

Data

  • 13/05/2010

Enllaços relacionats

Projectes relacionats