CAT / CAS / ENG / FRA   

Serveis / Auscultacions

  • Auscultacions automàtiques

Auscultacions automàtiques

L'auscultació serveix per obtenir informació rellevant sobre la incidència que produeix l'obra en l'entorn i per poder determinar si hi ha afectació. Especialment en actuacions com ara demolicions, excavacions, túnels, etc., és molt important mesurar l'impacte que produeixen en l'entorn més proper, perquè se'n poden derivar repercussions immediates pel que fa a la seguretat mateixa de l'obra o en les edificacions adjacents.

L'auscultació comprova que els elements estructurals es comporten segons els càlculs previs i que l'afectació de l'obra en l'entorn es manté dins dels marges previstos. Cal fer aquest control de manera periòdica i automatitzada, per tal que la informació es pugui processar en temps real i es pugui detectar qualsevol anomalia i actuar en conseqüència.

Projectes relacionats