CAT / CAS / ENG / FRA   

Recursos

Recursos Ofimàtics

Hardware

  • 18 Ordinadors de sobretaula i 7 portàtils.
  • Plotter HP, model DESIGN JET 800.
  • Diverses impressores multifunció.

Software

  • Programes de topografia i traçat.
  • Programes d’amidaments.
  • Programes de CAD.
  • Programes d’Ofimàtica.
  • Programes d’hidrografia.
  • Programes per a l’ús del làser escàner.
  • Programa Geomos per al càlcul d’auscultacions automàtiques.

... i, a més, el material auxiliar corresponent per arxivar les dades de camp, càlcul i dibuix.