CAT / CAS / ENG / FRA   

Recursos

Recursos Tècnics

Material topogràfic

Els aparells de topografia disposen dels certificats corresponents de calibració, emesos per l'empresa Leica Geosystems.

 • 1 Carro auscultador de vies AMBERG GRP 1000 i GRP 5000.
 • 3 Estacions de mesurament GPS SYSTEM 1200 de LEICA.
 • 3 Teodolits per a auscultació automàtica TS30/TM30.
 • 1 Estació total LEICA TCA-2003 d'alta precisió per a indústria i auscultació.
 • 4 Estacions de mesurament GPS SYSTEM 530 de LEICA.
 • 1 Làser escàner "Leica Scanstation" LEICA C-10.
 • 1 Estació total LEICA TCA–1800 motoritzada, auxiliar de punteria i seguiment de prisma.
 • 1 Distanciòmetre Wild model DI-2002 de gran precisió, per a indústria i auscultació.
 • 1 Estació total LEICA TCA 1100 motoritzada, auxiliar de punteria i seguiment de prisma (robotitzada).
 • 4 Estacions totals LEICA TCRM 1101 Plus (robotitzades).
 • 4 Estacions totals LEICA TCRM 1105 Plus (robotitzades).
 • 2 Estacions totals LEICA TCRM 1102 Plus (robotitzades).
 • 2 Estacions totals LEICA TCRM 1203 Plus (robotitzades).
 • 1 Estació total LEICA TCRM 1103 (robotitzada).
 • 2 DISTO làsers per a mesuraments continus i automatitzats.
 • 1 Equip AMT. 2000 PROFILER sistema global per al tractament de perfils i mesuraments en túnels.
 • 1 Estació total TCR - 702 (robotitzada).
 • 1 Teodolit Wild T2 d'apreciació 1"
 • 1 Nivell LEICA DNA03 electrònics d'apreciació 0,01 mm.
 • 1 Nivell Wild NA 3003 electrònics d'apreciació 0,01 mm.
 • 2 Nivells Wild N-2.
 • 1 Estàdia INVAR Wild.
 • 1 Cinta extensomètrica (mesurador de convergències Mod. GBK 97017 M20) – Precisió cm. 0,01 mm.

Material per realitzar topografia marítima

 • G.P.S. Leica System S.R. 530 R.T.K. (de referència i mòbil). Sonda acústica multifeix Elak-Nautik GmbH-SeaBeam 1185, integrada per:
  • Sonar SEE 301185.
  • Transducer, conjunt LS307, 180 MHz.
  • Programa de control Hydrostar Online.
  • Ordinador de navegació.
 • Sensor de moviments i agulla giroscòpica Ixea-Océano.
 • Perfilòmetre per al mesurament de la velocitat del so en una columna d'aigua Valeport Inc. Model 650MKII.
 • Programa hidrogràfic per a l'adquisició de dades multifeix, edició, etc. Coastal Oceanografic, model Hysweep.
 • Programa hidrogràfic per a la navegació, adquisició de dades, edició... model Hypack Max.