CAT / CAS / ENG / FRA   

Serveis / Topografia

  • Topografia

Topografia

Estudis i projectes
Qualsevol projecte ha d'incloure els estudis, càlculs, plànols, etc., que defineixen l'obra arquitectònica o d'enginyeria de manera completa. En aquest sentit, és fonamental poder disposar de la informació detallada de la superfície del terreny en què s'elaborarà el projecte, de manera que representi gràficament i fidelment (en la forma i les proporcions) la superfície del terreny sobre el qual es portarà a terme l'actuació.

Direcció d'obra
Per a la feina de direcció de l'obra, és indispensable fer un bon projecte topogràfic, entre d'altres raons, per poder disposar dels amidaments de l'obra i controlar les toleràncies durant l'execució. La topografia incideix en altres aspectes de l'obra que, en molts casos, han de coincidir amb els fets existents (eixos d'avingudes i eix d'un pont en projecte, per exemple).

Execució de l'obra

Per dur a terme aquesta tasca, és imprescindible disposar d'un bon control topogràfic. Així es pot planificar bé l'obra i tenir en compte aspectes com ara la previsió dels moviments de terra que cal fer cap endins o cap enfora de l'obra. Aquesta planificació sempre suposa un estalvi de temps i de diners.

Projectes relacionats