CAT / CAS / ENG / FRA   

Clients / AYESA

Barcelona. Els propietaris de l'Estació distribuïdora d'aigües de la Trinitat, a la ciutat de Barcelona, van detectar senyals de deteriorament en alguns punts de la instal·lació. L'empresa vol tirar endavant l'execució de les obres necessàries per a l'adequació, millora i condicionament de l'obra civil i dels equips mecànics, així com de les instal·lacions elèctriques.

Per portar a terme les obres que garantiran l'abastiment d'aigua potable a Barcelona, cal fer l'alçament topogràfic de totes les instal·lacions interiors i també d'algunes exteriors. Als espais interiors, s'ha de realitzar l'alçament al nivell de detall suficient per poder definir totes les obres que s'hi hagin de fer, incloent-hi vàlvules, creus, seccions, ruptors i tota mena d'elements singulars.
 
Per assolir aquests objectius de qualitat i detall, es va fer l'alçament topogràfic a través de la tècnica de làser escàner, juntament amb els sistemes de topografia clàssica. El resultat dels treballs d'aquesta fase va proporcionar els plànols que reflectien fidelment la situació actual de l'obra civil, les instal·lacions hidràuliques i les safates elèctriques.

En encàrrecs d'aquesta mena, l'experiència de Toyser va aconsellar la utilització de les noves tecnologies per a la realització d'alçaments topogràfics, com és el cas del làser escàner, i això va assegurar que l'alçament es fes amb molt detall i en un termini relativament curt.

Client

  • AYESA

Categoria

  • Servei
  • Làser escàner
  • Topografia
  • Camp d'Aplicació
  • Enginyeria civil

Data

  • 1/02/2014

Enllaços relacionats

Projectes relacionats